Wednesday, October 21, 2009BASIN AÇIKLAMASI
21 EKİM TARİHLİ HABER TÜRK GAZETESİNDE ÇIKAN"ISTANBUL 2010 YAĞMASI" BAŞLIKLI HABER KASITLI, SAYGISIZ, ASILSIZ VE SALDIRGANDIR.2008'den bu yana Istanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Görsel Sanatlar Yönetmeni olarak görev yapmaktayım. Görevim, Ajans adına Avrupa Kültür Başkentliği ilkelerine karşılık gelen projeler geliştirmek ve aynı ilkeler ışığında ajansa gelen görsel sanat başvuru projelerini sanatsal açıdan değerlendirmek olarak belirlenmiştir. Bu görevimi, her biri hem Türkiye’nin güzel sanatlar fakültelerini temsil eden akademisyenler, hem de uluslararası saygınlıkta sanatçılardan olan 5 kişilik Danışma Kurulu ile birlikte yerine getirmekteyim. Bu projeler ile ilgili nihai karar Yürütme Kurulu tarafından alınmaktadır.Istanbul 2010 Ajansındaki bu görevimi "jüri üyeliği" olarak nitelendirmek, bir bilgisizliktir. Kuşkusuz, görevim "sekreterlik" de değildir. Otuz yıllık uluslararası kültür ve sanat birikimimi Istanbul 2010 Ajansı'ndan para isteyen insanların hizmetine sunmaktır. bu hizmeti 227 proje okuyarak ve bu projeleri uluslararası proje kriterlerine uygun olarak puanlayarak değerlendirdim ve yaklaşık 80 projeye olumlu görüş verdim. Bu projelerin bir çoğunun sahiplerini tanımıyorum.Cem Madra'nın projesi Görsel Sanatlar tarafından değil, içeriği gereği başka bir yönetmenlik tarafından değerlendirildi.Görsel Sanatlar Yönetmenliği, İstanbul 2010 Ajansı adına üç ana proje geliştirmiştir:
Taşınabilir Sanat,
İstanbul’da Yaşıyor ve Çalışıyor
Ulusal ve Uluslararası Fuarlara Katılımın Desteklenmesi

Yaklaşık 300 kişinin aktif katılımını ve pay almasını kapsayan bu projeler 2008’den bu yana yürütülmektedir ve kamu oyu basın ve medya yoluyla bu projeler konusunda ayrıntılı olarak bilgilendirilmiştir. Bu projeler ben ajanstam ayrılsam bile, başka bir yönetmen tarafından sürdürülecektir. Bu projeler hiç bir biçimde "Beral Madra'nın kendi projeleri" olarak nitelendirilemez.

Bu üç proje 2010 Ajans projelerinin organizasyonu, Bütçe İhale Komisyonu tarafından alınan kararlar doğrultusunda organizasyon firmalarına ihale edilmekte, proje için öngörülen bütçeler de bu firmalar tarafından harcanmaktadır. Bu noktada Görsel Sanatlar Yönetmenliğinin görevi, projelerin sanatsal içeriklerini denetlemek ve belirlemekle sınırlıdır.

Ajans, İstanbul’un 2010 yılında Kültür Başkenti oluşu ile ilgili tanıtım çalışmalarını her platformda yürütmektedir. Venedik Bienali Orta Asya Pavyonunda yapılan etkinlik için ayrılan 4.000 EURO bütçe de, bu kapsamda Uluslararası Tanıtım için kullanılmıştır. Adı geçen uluslararası sanat etkinliğindeki Türkiye Pavyonundan İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti’nin tanıtımı için Ajansa hiçbir başvuru gelmemiştir. Ajans İstanbul’un ve Kültür Başkentliğinin uluslararası sanat kamuoyuna tanıtımı için bu fırsatı değerlendirmiştir; bu noktada Venedik Bienali Orta Asya Pavyonu küratörü olarak sadece organizasyon ile ajans arasındaki irtibatı sağlama görevini üstlendim.

İstanbul 2010 AKB Ajansı Görsel Sanatlar Yönetmeni olarak, öngörülen yarı zamanlı yönetmenlik maaş haricinde, bugüne kadar hiç bir proje kapsamında herhangi bir gelir elde etmedim.

Haber Türk Gazetesinde çıkan kasıtlı, asılsız ve saldırgan haberi ve gazeteciliğin bu olumsuz özelliklerle kullanılmasını şiddetle kınıyorum. Bu çelişkili ve toplama bilgilerle doldurulmuş, yazarının sanat ve kültür konularındaki derin bilgisizliğini yansıtan bu haber beni, sanat ve kültürün merkezden çevreye yayılmasını, toplumu sanatla eğitmeyi, genç yaratıcılara uluslararası görünürlük ve üretim olanağı vermeyi amaçlayan projeleri yürütmekten alıkoyamayacaktır. Görevimin şu andaki ahlaki ilkeleri dolayısıyla bu gazeteciyle 2010 sonunda hesaplaşmayı öngörüyorum.Şimdilik kendisine Radikal gazetesindeki 12 yıllık arşivime girerek, benim kim olduğum ve ne yaptığım konusunda doğru olarak bilgilenmesini öneriyorum.Gazetecilik hakikat arayışıdır.BERAL MADRA
NOT: Gazetede resmimin altında Rasih Nuri İleri ile akrabalığım olduğu yazmaktadır. O değerli insanla akrabalığım olsaydı sevinirdim; ancak bu bilgi de doğru değil.


No comments:

Post a Comment