Tuesday, October 05, 2010İstanbul 2010 AKB Ajansı Görsel Sanatlar yönetmeni olarak iki yıldır ekibimle birlikte yürütmekte olduğum ve İstanbul’un 10 ilçesini, ilçe belediyelerini ve on binlerce kişiyi kapsayan Taşınabilir Sanat Projesi’ne karşı Cumhuriyet Gazetesi 3 Ekim Pazar ekinde yer alan Yeşim Turanlı söyleşisindeki asılsız ve haksız ithama cevap hakkımız doğmuştur.

İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Taşınabilir Sanat projesi, 2008’den bu yana İBB ve ilçe belediyeleri ile işbirliği içinde sürdürülmektedir. Bugüne kadar 35 çağdaş sanat sergisi açılışı gerçekleştirilmiş ve kentin merkezine gelemeyen kitlelerin ayağında çağdaş sanat taşınmıştır. Sergiler en son sergi tasarımı ve tekniklerle oluşturulmuş, 200’ü aşkın sanatçı bu projede çalışmış ve emeklerinin karşılığını almış, değerli genç küratörler sergileri kurgulamış, toplumla etkileşimli etkinlikler de sergilere koşut olarak düzenlenmiştir.

Bu sergilerin gerçekleştirildiği 10 ilçe halkı sergileri beklenmedik bir biçimde benimsemiştir. Burada kitle psikolojisi ile çağdaş sanat arasındaki doğru ilişkinin olumlu sonuçları kanıtlanmıştır. Bundan da öteye, bu proje İstanbul kitlesini çağdaş sanata alıştırmak ve benimsetmek amacını gütmektedir; dolayısıyla kentin içinde yer değiştirerek kendilerine yabancı olan mahallelere gitmek zorunda kalan galerilere bir altyapı hizmeti sunmak amacını gütmektedir. Özellikle galericilerin bu projenin değerini bilmesi gerektiğini düşünüyorum. Kentin içinde bir merkezden ötekisine taşınmak zorunda kalarak izleyici kitlesi ararken, bu projenin işlerini kolaylaştırdığını görerek sevineceklerdir!

Sayın Yeşim Turanlı’nın Cumhuriyet gazetesine Tophane Saldırıları dolayısıyla verdiği röportajda, bu çirkin olayı her nedense Taşınabilir Sanat projesi ile ilişkilendirmesi ve özeleştiri yapmak yerine, bu projeyi hedef göstererek projenin “başarısız” olduğunu iddia etmesi, kendisinin bu konuda bilgi ve ilgi sahibi olmadığını göstermektedir; nitekim davetiye gönderildiği ve kendi sanatçıları yer aldığı halde söz konusu 35 sergi açılışının hiç birisine katılmamıştır.

Tophane saldırısını bütün sanat ortamı gibi İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı Görsel Sanatlar Yönetmenliği de bizzat olay yerine giderek galericilere destek vererek kınamıştır.

Sayın Yeşim Turanlı’nın, bu görüşü mantık dışı, olumsuz ve değişmekte olan sanat ortamına yabancılaşmış bir görüştür.

Ekibim ve bu projeye emek veren ve özveriyle katılan herkes adına kendisini bizden özür dilemeye davet ediyorum.
Beral Madra

No comments:

Post a Comment