Monday, January 22, 2007

sanat sokağa inince bir şey fark ediyor mu? özellikle sanatçılar için?

19 ocak 2007 Birgün'de Radikal Sanat üstüne ilginç bir yazı

ŞAFAK TANRIVERDİ
Sermayenin çıkarları tarafından şekillenen kentin kamusal alanları son dönemde bir reklam şirketinin nokta atışlarıyla yeni yaralar alıyor. Otobüs duraklarının düzenlemeleri ile yola çıkan "Wall Şehir Dizaynı" firması ayaklı reklam tabelaları ile kamusal alan olan cadde ve sokaklarımızı ticari kaygıları ile görsel yağmaya maruz bırakılıyor. Gürültü ve çevre kirliliğini önleyici yasalar maalesef bu ve benzeri şirketlerin görüntü kirliliği yaratması karşısında bir yaptırıma sahip değil. Işıklı reklam tabelalarında harcanan elektrik enerjisinin israfı da cabası...

No comments:

Post a Comment