Sunday, February 19, 2012

KUAD Gallery
Suleyman Seba Caddesi No: 52
Akaretler 34357 Besiktas Istanbul
T. +90 212 227 00 08; F. +90 212 227 00 09


PESS RELEASE
PERMANENT AVANT-GARDE
MARINKO SUDAC COLLECTION, ZAGREB
KUAD GALLERY INAUGURAL EXHIBITION
ARTISTS:
ALEKSANDAR SRNEC, ATTILA CSERNIK, BALINT SZOMBATHY, BOGDANKA POZNANOVIC, BORIS DEMUR, ERA MILIVOJEVIC, EXAT 51, FAMILY FROM SEMPAS, GORGONA, IVAN KOZARIC, IVANA TOMLJENOVIC MELLER, JOSIP SEISSIL (JO KLEK), MARIJAN MOLNAR, MARKO POGACNIK, MLADEN STILINOVIC, NASKO KRIZNAR, OHO, RED PERISTYLE, TOMISLAV GOTOVAC, TRAVELERI, VLADIMIR BONACIC, VLADO MARTEK, ZELJKO JERMAN, ZELJKO KIPKE

CURATOR: BRANKO FRANCESCHI
OPENING: 24 FEBRUARY 2012, 4 TO 8 PM
FROM 24 FEBRUARY TO 28 APRIL 2012
KUAD Gallery will be opened with a selection of the collection of Marinko Sudac from Croatia presenting  the avant-garde art production of South East Europe. The exhibition has been curated by Branko Franceschi, the director of the collection.
Marinko Sudac Collection established in 2004 and today holding more than 20,000 artifacts and documents, in this respect represents not only the good case study, but unavoidable source and generator of information. (www.avantgarde-museum.com)
59 works (photography, prints, collages and videos) of Aleksandar Srnec, Attila Csernik, Balint Szombathy, Bogdanka Poznanovic, Boris Demur, Era Milivojevic, EXAT 51, Family from Sempas, Gorgona, Ivan Kozaric, Ivana Tomljenovic Meller, Josip Seissel (Jo Klek), Marijan Molnar, Marko Pogacnik, Mladen Stilinovic, Nasko Kriznar, OHO, Red Peristyle, Tomislav Gotovac, Traveleri, Vladimir Bonacic, Vlado Martek, Zeljko Jerman and Zeljko Kipke are selected for Permanent Avant-Garde exhibition.
The exhibition within the spatial context of KUAD Gallery brings only a tiny segment of the collection to Istanbul and Turkish public. The goal is to make the continuity of the avant-garde production in the region both known and understandable. Curatorial concept divided the exhibition into four comprehensive sections. In Print focuses on the legacy and continuation of the avant-garde magazine publishing, while Legacy of Constructivism points out how the aesthetic of constructivism permeated and transformed throughout the 20th century. Subject = Object presents impressive history of performative art practices in the region dating back to the 1920s and Utopia and Radicalism epitomizes activism that bravely stood against the power and rule of the political elite.
KUAD Gallery is founded by Beral Madra (BM Contemporary Art Center), Ayşe & Alpagut Gültekin (Norgunk Publishing) and Erol Sağmanlı (Urart).
We would like to thank the Consulate General of the Republic of Croatia in Istanbul, our Accommodation sponsor Point Hotel and our Printing sponsor Mas Matbaa for their kind contribution.
For detailed information please contact Selin Yurtbilir, Kuad Gallery Coordinator.
kuad@kuadgallery.com; T. +90 212 227 00 08


KESİNTİSİZ AVANGARD
ZAGREB’DEN MARINKO SUDAC KOLEKSİYONU
KUAD GALERİ AÇILIŞ SERGİSİ
SANATÇILAR:
ALEKSANDAR SRNEC, ATTILA CSERNIK, BALINT SZOMBATHY, BOGDANKA POZNANOVIC, BORIS DEMUR, ERA MILIVOJEVIC, EXAT 51, FAMILY FROM SEMPAS, GORGONA, IVAN KOZARIC, IVANA TOMLJENOVIC MELLER, JOSIP SEISSIL (JO KLEK), MARIJAN MOLNAR, MARKO POGACNIK, MLADEN STILINOVIC, NASKO KRIZNAR, OHO, RED PERISTYLE, TOMISLAV GOTOVAC, TRAVELERI, VLADIMIR BONACIC, VLADO MARTEK, ZELJKO JERMAN, ZELJKO KIPKE
KÜRATÖR: BRANKO FRANCESCHI
AÇILIŞ: 24 ŞUBAT 2012, 16:00-20:00
SERGİ SÜRESİ: 24 ŞUBAT - 28 NİSAN 2012
KUAD Galeri, Hırvat işadamı-koleksiyoner Marinko Sudac’ın Güneydoğu Avrupa’nın soğuk savaş öncesi ve sırasındaki avangard sanat üretimini ve bu üretimin günümüze kadar süren örneklerini içeren koleksiyonundan bir seçkiyle açılıyor. 2004 yılında oluşturulan ve bugün 20.000’den fazla sanat yapıtı ve belgeyi barındıran Marinko Sudac Koleksiyonu yalnızca iyi bir model olmakla kalmayıp, aynı zamanda kaçınılmaz bir kaynak ve bilgi birikimi sunmaktadır. (www.avantgarde-museum.com)
Kuad Galeri’de gerçekleştirilen Kesintisiz Avangard başlıklı sergi, İstanbul'a ve Türkiye sanat ortamına bu koleksiyonun yalnızca küçük bir bölümünü taşımaktadır. Sergi, hem toplumsal-siyasal-kültürel kapsamı hem de estetiği açısından İstanbul izleyicisinin zamanında tanıyamadığı bir sanat ortamını sanat yapıtları, yayınlar ve belgesellerle ayrıntılı bir biçimde göstermek ve o bölgedeki avangard üretimin sürekliliğini tanınır ve anlaşılır kılmak amacıyla koleksiyonun yöneticisi Zagreb’li küratör Branko Franceschi tarafından tasarımlandı.
Sergi, koleksiyonun tümel kapsamından seçilmiş Aleksandar Srnec, Attila Csernik, Balint Szombathy, Bogdanka Poznanovic, Boris Demur, Era Milivojevic, EXAT 51, Family from Sempas, Gorgona, Ivan Kozaric, Ivana Tomljenovic Meller, Josip Seissel (Jo Klek), Marijan Molnar, Marko Pogacnik, Mladen Stilinovic, Nasko Kriznar, OHO, Red Peristyle, Tomislav Gotovac, Traveleri, Vladimir Bonacic, Vlado Martek, Zeljko Jerman ve Zeljko Kipke’nin yapıtlarını içeren dört bölümden oluşuyor. Basılı başlıklı bölüm avangard dergi yayıncılığının vasiyeti ve sürekliliğine odaklanırken, Konstrüktivizmin Vasiyeti konstrüktivist estetiğin 20. yüzyılda nasıl yayıldığına ve dönüştüğüne işaret etmektedir. Özne = Nesne, performans sanatlarının bölgede 1920’lere dek uzanan çarpıcı tarihini temsil ederken, Ütopya ve Radikalizm de cesaretle siyasi seçkinlerin iktidarı ve gücüne karşı duran aktivizmi örneklendirmektedir.
KUAD Galeri; Beral Madra (BM Çağdaş Sanat Merkezi), Ayşe ve Alpagut Gültekin (Norgunk Yayıncılık) ve Erol Sağmanlı (Urart) tarafından kurulmuştur.
Hırvatistan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu’na, Konaklama sponsorumuz Point Hotel’e ve Baskı sponsorumuz Mas Matbaa'ya teşekkür ederiz.
Ayrıntılı bilgi ve görseller için: Selin Yurtbilir, Kuad Galeri Koordinatörü.kuad@kuadgallery.com T. (0212) 227 00 08


No comments:

Post a Comment