Thursday, July 26, 2012
BASIN BÜLTENİ

3. ÇANAKKALE BİENALİ

KURGULAR VE KARŞI DURUŞLAR*

28 EYLÜL-3 KASIM 2012

SANATÇILAR :
ALİ İBRAHİM ÖCAL (TR), ARTIK İSLER VIDEO KOLEKTIF (TR), AYHAN TASKIRAN (TR), BOBBIE (TR-DK), BRACO DIMITRIYEVICH (BH), ÇAGRI SARAY (TR), FERHAT ÖZGÜR (TR), FIKRET ATAY (TR), HAKAN KIRDAR (TR), İNSEL İNAL (TR), JAKOB GAUTEL (FR), JULIAN STALLABRASS (UK)  KALLIOPI LEMOS (GR-UK), KOMET (TR), MARWAN SAHMARANI (LB), MEHMET ALI BORAN(TR), MELIH APA (TR), MICHELANGELO PISTOLETTO-MEDITERRANEAN CARPET (IT), MOATAZ NASR(EG), MURAT AKAGÜNDÜ (TR), MUSTAFA OKAN (TR), NADI GÜLER (TR), NALAN YIRTMAÇ (TR), NERIMAN POLAT (TR), NIKITA ALEXEEEV(RU) , PINAR YOLAÇAN (TR), SENCER VARDARMAN(TR), SERHAT KİRAZ (TR), SEVIL TUNABOYLU (TR), ULRIKE ROSENBACH (DE),YENI ANIT (TR), YEŞİM AĞAOĞLU (TR)

BİENAL EKİBİ : Küratörler Beral Madra (Genel Sanat Yönetmeni); Fatih Balcı; Fırat Arapoğlu; Seyhan Boztepe; Bienal Direktörü: Seyhan Boztepe; Koordinatör Küratör: Deniz Erbaş ,
YAN ETKİNLİKLER :
Koordinatörler: İsmail Erten, Oral Kaya; Bienal Çocuk: Erdinç Alnıak; Bienal Genç: Hasan Gülbay; Bienal Engelsiz: Cemal Öney, Didem Gürdoğan; Bienal Prodüksiyon: Doğan Türkoğlu; Web: Yıldırım Şahiner

MEKANLAR : ESKİ OTOBÜS GARAJI VE DEPOSU, KORFMANN KİTAPLIĞI, ERMENİ KİLİSESİ, İL KÜLTÜR MERKEZİ VE KENTİN KAMUSAL ALANI

3. ÇANAKKALE BİENALİ ÇANAKKALE BELEDİYESİ HİMAYESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLMEKTEDİR. BİENAL DESTEKÇİLERİ VE İŞBİRLİĞİ YAPAN KURUM VE KURULUŞLAR : İSTANBUL İTALYAN KÜLTÜR MERKEZİ, İSTANBUL GOETHE INSTITUT,…

Antik çağdan günümüze kıtalar ve okyanuslar arasında jeopolitik bir geçit olma özelliği taşıyan Çanakkale Boğazı’nın Doğu yakasında uzanan Çanakkale’de gerçekleşecek olan 3. Uluslararası Bienal, günümüzdeki siyasal, ekonomik ve toplumsal gerçekleri sorgulayan, irdeleyen, eleştiren kurgular ve karşı duruşlar içeren sanat yapıtlarını toplumun değerlendirmesine ve yorumuna sunuyor.

Akdeniz kültürleri ile Anadolu kültürleri arasında tarihsel ve güncel bir eşik oluşturan bu kentin günümüze özgü toplumsal, kültürel yapısının uluslararası etkileşime açık özelliği, kent yönetimi ve halkının gösterdiği ilgi ve işbirliği bu bienalin sürdürülebilir niteliğini desteklemektedir. Bienal, kentin gelişmiş üniversite ve akademik altyapısı için de bir uluslararası kültürel açılım etkinliği olarak önem kazanmaktadır.

3. Çanakkale Bienali,
a. günümüzde gerçekleşen sanatın üretim, izlenme ve algılanma alanı olmayı;
b. küresel ölçekte yeniden çizilen coğrafyaları, tekrar bedenleşmeye çalışan neo-liberal ekonomiyi, özellikle Ortadoğu’da gözlemlenen politik dönüşümleri, iktidara dair baskıların artan oranda coğrafya-dışı bir olgu haline gelmesini ve tüm bunların gündelik yaşama bulaşan durumlarını görünür kılmayı;
c. belirli bir kavram üzerinden bir araya gelen işlerle ya var olan durumun bir manzarasını sunmayı ya da yeni bir manzaranın önericisi olmayı;
d. biraz da, yeni isyan dalgaları ile cisimleşen ve tekrar canlanan bu örgütlenme durumunu masaya yatırmayı
amaçlamaktadır.

3. Çanakkale Bienali
Bu bienalin kavramsal çerçevesini benimseyen uluslararası sanatçıları ve sanat uzmanlarını davet ederek, kenti bu sanatçıların gündemine yerleştirecek;
Bu sanatçılara bu bienal için üretecekleri işleri yerleştirecekleri Eski Otobüs Terminali, Ermeni Kilisesi, Korfmann Kitaplığı ve diğer kamusal mekanlar gibi ilginç ve işlevsel mekanlar sunacak;
Kamusal alanlar, sanat ve kültür kurumları, üniversiteleri sanatçılarla işbirliğine davet ederek, karşılıklı etkileşim ve iletişim ortamı yaratacak;
Toplumsal eğitim programları (atölyeler, açık oturumlar, konferanslar) ile bienalin kavramsal çerçevesinin geniş ölçekli bir çözümlemesini ve yorumlanmasını sağlayacak;
Bienalin bir amaç değil, izleyiciyi üretim süreçlerine katılmaya yönlendiren sürdürülebilir bir etkinliğe ve Akdeniz bölgesi için kültürel bir arayüze dönüştürecek;
Çanakkale’yi küresel sanat ve kültür sanayi ve iletişim ağları içine konumlandıracaktır.


*3.ÇANAKKALE BİENALİ KAVRAMSAL ÇERÇEVESİ VE BAŞLIĞI  JACQUES RANCIERE’in şu düşüncelerinden esinlenmiştir : Sanat siyaset için bilgi ve temsiliyetler üretmez. O, duyumsallığın ayrı cinsten düzenlerinin karşılıklı dayanışmasını, kurguları ve karşı duruşları üretir. Bunları siyasal eylem için değil, kendi siyaseti çerçevesinde, yani sanatı bir yandan kendini yok etmeye sürükleyen bir yandan da yalnızlığa kilitleyen o çift hareket uyarınca üretir. Sanat, kendisinden ortak duyumsal mekânı bölmeyi talep eden biçimleri ve etken ve edilgen, tek başına ve birlikte, görüntü ve gerçek arasındaki ilişkileri, yani tiyatronun, filmin, müzelerin ve okunan sayfaların zaman-mekânını yeniden düzene sokan kurguları ve karşı duruşları üretir. Böylece deneyimlerin yeniden şekillenmesini sağlayan biçimler üretir-  birlikte deneyim yaşamayı yeniden biçimlendiren ve yeni sanatsal karşı duruşlar oluşturan siyasal özne olmanın biçimlerinin oluşacağı alandır o.
Jacques Ranciére, Die Aufteilung des Sinnlichen (Die Politik der Kunst und İhre Paradoxen), Polypen, 2008, s.89-90
Ayrıntılı Bilgi: DENİZ ERBAŞ: deniz.erbas@gmail.com

PRESS RELEASE

3RD. ÇANAKKALE BİENNALE

FICTIONS AND DISSENTIONS*


28 SEPTEMBER-3 NOVEMBER 2012

ARTISTS :
ALİ İBRAHİM ÖCAL (TR), ARTIK İSLER VIDEO KOLEKTIF (TR), AYHAN TASKIRAN (TR), BOBBIE (TR-DK), BRACO DIMITRIYEVICH (BH), ÇAGRI SARAY (TR), FERHAT ÖZGÜR (TR), FIKRET ATAY (TR), HAKAN KIRDAR (TR), İNSEL İNAL (TR), JAKOB GAUTEL (FR), JULIAN STALLABRASS (UK)  KALLIOPI LEMOS (GR-UK), KOMET (TR), MARWAN SAHMARANI (LB), MEHMET ALI BORAN(TR), MELIH APA (TR), MICHELANGELO PISTOLETTO-MEDITERRANEAN CARPET (IT), MOATAZ NASR(EG), MURAT AKAGÜNDÜ (TR), MUSTAFA OKAN (TR), NADI GÜLER (TR), NALAN YIRTMAÇ (TR), NERIMAN POLAT (TR), NIKITA ALEXEEEV(RU) , PINAR YOLAÇAN (TR), SENCER VARDARMAN(TR), SERHAT KİRAZ (TR), SEVIL TUNABOYLU (TR), ULRIKE ROSENBACH (DE),YENI ANIT (TR), YEŞİM AĞAOĞLU (TR)


BIENNALE TEAM : Curators : Beral Madra (Artistic Director); Fatih Balcı; Fırat Arapoğlu; Seyhan Boztepe; Biennale Director: Seyhan Boztepe; Coordinator Curator: Deniz Erbaş ,
Coordinators : İsmail Erten, Oral Kaya; Biennale Child: Erdinç Alnıak; Biennale Young: Hasan Gülbay; Biennale Abled: Cemal Öney, Didem Gürdoğan;Biennale Productions: Doğan Türkoğlu; Web: Yıldırım Şahiner

VENUES: OLD BUS STATION AND STORAGE, KORFMANN LIBRARY, ARMENIAN CHURCH, CULTURE CENTER of the CITY AND OTHER PUBLIC SPACES

3rd ÇANAKKALE BİENNALE IS REALIZED UNDER THE AUSPICES OF ÇANAKKALE MUNICIPALITY.  : İSTANBUL ITALIAN CULTURAL INSTITUTE, İSTANBUL GOETHE INSTITUT AND LOCAL NGO’S ARE THE DISTINGUISHED SUPPORTERS AND COLLABORATORS.

Çanakkale is a historically loaded city, since it has always been a geopolitical passage way between continents, oceans and civilizations. From the legendary fall of Troy to The Gallipoli Campaign during the 1st Worl War, Çanakkale has always attained a very special place in the hearts and minds of many cultures and civilizations.

The Third Çanakkale Biennial will be held in Çanakkale, on the eastern shore of The Dardanelles Straights. This year the Biennale has the aim to portray the intricate realities of political, social and economic world state of affairs in today's global stage. As an artistic event, it will question, analyse and deconstruct the current order of things. It will have a claim, to present visual and performing arts that reflects today’s contemporary art aesthetics and dissents.


The Third Çanakkale Biennial aims;
a. To be a platform for viewing and perceiving art that is created within the above mentioned context;
b. To make visible the geographical boundaries that is being re-drawn in global dimension, the neo-liberal economy which tries to re-incarnate itself, and in particular the political transformations in The Middle East region.
c. To examine the emerging pressure on the existing political power; and evidently all these issues that influenced the daily life ;
d. To exhibits works emanating from a certain concept that supports an existing environment or proposes a new environment;
e. To discuss and to deconstruct this organized movement that emerges with the new waves of revolution and revives itself.

Thus the Third Çanakkale Biennial
a. Will place this historical city into the calendar of international art world by inviting artists and art experts from all over the world, who will contribute to the conceptual framework of this biennial;
b. Will provide interesting and functional locations such as The Old Bus Terminal, The Naval Museum, Korfmann Library, The Old Armenian Church, and The State Fine Art;
c. Will invite the art and culture institutions and universities to join the biennial artists to create an environment of interaction and communication;
d. Will provide the widest possible discussion of the biennial with various social and educational programmes such as workshops, debates and conferences;
e. Will prove the fact that a biennial is not an end in itself, but a sustainable event which demands audience participation and which will become a form of cultural interface for The Mediterranean region;
f. Will place Çanakkale into the global art - culture production and communication networks.


*The Title of 3rd Çanakkale Biennale is inspired by: "Art does not produce knowledge and submissions for politics. It produces dissent, fictionalities, and the reciprocal interdependence of different kinds of sequences in the realm of sensibility. These it produces, not for political action, but in the framework of its own politics, in accordance with that peculiar double action, which on one hand encourages itself for self-destruction and on the other locks itself in loneliness. Art produces fictionalities and dissents which reorganize the space-time of can pages, museums, films and theatre which are in fact forms that demand divisions and subdivisions of general locations of sensibility, alone and together and the interrelations between vision and reality. In this way, art produces-creates forms that provide recreations of experiences- It is indeed the area, in which forms of political subject-agent to come into existence”.
Jacques Ranciere, Die Aufteilung des Sinnlichen (Die Politik der Kunst und İhre Paradoxen), Polypen, 2008, s.89-90

Detailed Information: DENİZ ERBAŞ: deniz.erbas@gmail.com
No comments:

Post a Comment